Termeni si conditii

Termeni si conditii
Termeni si conditii 2019-06-20T06:38:03+00:00

YARALINE

Adresa: Adjud, str. Copacesti, nr. 31, jud. Vrancea
E-mail: info@yaraline.ro

 

INTRODUCERE
Acest site este proprietatea Yaraline. Întregul conținut al site-ului yaraline.ro – imagini, texte, și alte date – este proprietatea Yaraline și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

ACCESUL LA SITE
Yaraline garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Yaraline, fără acordul scris al acesteia.

 

COMENTARII, COMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/INFORMAȚII

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Yaraline nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului yaraline.ro

 

SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Yaraline nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile în securitatea serverului care gazduiește site-ul.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, blocare, stergere sau distrugere.

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Yaraline are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de contact/formularul informații înscrieri/ formularul clarificări înscrieri/formularul solicitare informații de interes public declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a Yaraline și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Yaraline așa cum este expus în secțiunea “Politica de confidențialitate”.

Prin citirea prezentelor “Termene și Condiții” ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor prevăzute de Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita stergerea totala sau parțială a acestora.

Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul yaraline.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa info@yaraline.ro .

LEGISLAȚIE

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Yaraline. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecatorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul Yaraline.

Yaraline își rezervă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor poate fi accesată oricând folosind butonul „Termeni și condiții”.